Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Szanowni  Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 listopada 2019r. obowiązywać będzie nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Jednolity tekst Regulaminu otwierania i prowadzenia  rachunków dla klientów instytucjonalnych tutaj »»

W przypadku niezaakceptowania zmian mają Państwo prawo wypowiedzenia umowy rachunku  w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji. W przypadku niezłożenia wypowiedzenia w tym terminie, zmiany obowiązują od dnia następującego po upływie ww. okresu 14-dniowego.