Zebranie Przedstawicieli Banku

Zgodnie z wolą Członków Banku Spółdzielczego w Gorlicach, w dniu 20 października odbyło się Zebranie Przedstawicieli, którego celem było uczczenie 150 rocznicy powstania Banku.

Na Zebranie Przedstawicieli poświęcone Jubileuszowi zaproszono 47 Delegatów, przedstawicieli Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, banku zrzeszającego, samorządu lokalnego, podmiotów współpracujących z Bankiem oraz emerytowanych i obecnych pracowników Banku.

Z okazji 150 – lecia działalności Krajowy Związek Banków Spółdzielczych nadał Bankowi Złoty Medal za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej im. Franciszka Stefczyka, „Za wkład w rozwój polskiej bankowości spółdzielczej oraz wzorowe wypełnianie służby na rzecz regionu i społeczności lokalnej”. Medal wręczył Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Pan Michał Krakowiak wraz z Sekretarzem Kapituły Odznaczeń KZBS Panem Marcinem Miecznikiem.

Natomiast Kapituła Odznaczeń i Wyróżnień Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości zdecydowała o przyznaniu Bankowi Spółdzielczemu w Gorlicach statuetki „Za zasługi dla Zrzeszenia BPS”, którą wręczył Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie Pan Artur Adamczyk. W ten sposób Kapituła uhonorowała Bank za wkład w budowę i rozwój Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości.

Gratulacje i życzenia dalszego funkcjonowania i rozwoju oraz Jubileuszowe upominki złożyli:

Starosta Gorlicki - Pani Maria Gubała, Burmistrz Gorlic – Pan Rafał Kukla, Wójt Gminy Gorlice – Pan Jan Przybylski, Wójt Gminy Ropa – Pan Karol Górski, Wójt Gminy Sękowa – Pani Małgorzata Małuch i Sekretarz Gminy Łużna – Pani Teresa Burkot.

Za zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej członkowie jak i pracownicy Banku otrzymali złote i diamentowe odznaki przyznane przez Kapitułę Odznaczeń i Wyróżnień BPS. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych wyróżnił pracowników Złotym Krzyżem Zasługi im. Piotra Wawrzyniaka, za zasługi w rozwoju idei spółdzielczości bankowej.

Podczas uroczystości wyświetlono film prezentujący 150 – letnią historię Banku, na tle historii Ziemi Gorlickiej. Ponadto uroczystość uświetnił występ artysty Marcina Dańca.