Sm@rt wypłata

Uprzejmie informujemy, że Klienci Banku Spółdzielczego w Gorlicach korzystający z bankowości elektronicznej, w tym z Aplikacji mobilnej mogą dokonać wypłat gotówki w bankomatach naszego Banku bez konieczności posiadania karty płatniczej.

Aby skorzystać z tej funkcji należy zalogować się do bankowości internetowej, w zakładce Sm@rt wypłata wpisać tytuł wypłaty i odpowiednią kwotę (do 1.000 zł).

Hasło aktywacyjne zostanie wysłane na wskazany numer telefonu, bądź wyświetlone na urządzeniu lub komputerze.

Kod z określonym czasem ważności (8 godzin) można zrealizować osobiście lub poprzez inną osobę, której wysłano kod SMS w pięciu bankomatach Banku Spółdzielczego w Gorlicach.

Zlecenia takie można również wykonać w placówkach naszego Banku.

Osoba posiadająca jednorazowy kod udaje się do bankomatu, wybiera na ekranie Sm@rt wypłata, a następnie wprowadza kod i wypłaca zdefiniowana sumę.

Usługa jest bezpłatna dla wszystkich Klientów naszego Banku.

 

Zachęcamy do korzystania z usługi