Promocja kredytu mieszkaniowego Mój Dom

Klienci poszukujący finansowania na:

 1. zakup działki budowlanej;
 2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
 5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;
 6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 7. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego z innego banku, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;
 8. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  3. zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
 9. wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Mój Dom lub kredytu Mieszkanie dla Młodych;
 10. remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Mój Dom

mogą skorzystać z kredytu hipotecznego Mój DOM, aktualnie na promocyjnych warunkach:

 

  Marża promocyjna Prowizja promocyjna od kwoty przyznanego kredytu Do skorzystania z promocji potrzebujesz mieć w Banku
Wariant I  2,3% do kwoty 100.000,00- 1,40%  
do kwoty 150.000,00- 1,30%
do kwoty 200.000,00- 0,90%
powyżej kwoty 200.000,00- 0,40%
1.Konto osobiste ROR lub rachunek bieżący z dostępem do bankowości elektronicznej
2.Karta debetowa lub kredytowa (aktywna)
Wariant II  1,9% do kwoty 100.000,00- 1,00%  
do kwoty 150.000,00- 0,90%
do kwoty 200.000,00- 0,80%
powyżej kwoty 200.000,00- 0,30%
1. Konto osobiste ROR lub rachunek bieżący z dostępem do bankowości elektronicznej
2. Karta debetowa lub kredytowa (aktywna)
3. Ubezpieczenie nieruchomości z oferty Banku Spółdzielczego w Gorlicach  w całym okresie kredytowania

 

Reprezentatywne przykłady:

 

Równe raty kapitałowo-odsetkowe

Wariant 1:

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 2,668376% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 240.000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 2,51% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21 %) i marży Banku w wysokości 2,30%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Równa rata miesięczna: 1.078,06 PLN. Całkowity koszt kredytu 87.545,44 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 83.416,44 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,40% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 960,00 PLN. Koszty obsługi rachunku ROR i karty debetowej w całym okresie kredytowania: 2.850,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 327.545,44 PLN.

Wariant 2:

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 2,540841% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 240.000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 2,11% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21 %) i marży Banku w wysokości 1,90%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Równa rata miesięczna: 1.030,29 PLN. Całkowity koszt kredytu 82.975,68 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 69.086,68 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,30% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 720,00 PLN. Koszty obsługi rachunku ROR i karty debetowej w całym okresie kredytowania: 2.850,00 PLN. Koszty ubezpieczenia nieruchomości w całym okresie kredytowania: 10.000,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 322.975,68 PLN.

 

Malejące raty kapitałowo-odsetkowe

Wariant 1:

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 2,680280% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 240.000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 2,51% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21 %) i marży Banku w wysokości 2,30%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Rata miesięczna: 800,00 PLN plus odsetki miesięczne. Całkowity koszt kredytu 79.722,90 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 75.593,90 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,40% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 960,00 PLN. Koszty obsługi rachunku ROR i karty debetowej w całym okresie kredytowania: 2.850,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 319.722,90 PLN

Wariant 2:

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 2,572592% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 240.000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 2,11% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21 %) i marży Banku w wysokości 1,90%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Rata miesięczna: 800,00 PLN plus odsetki miesięczne. Całkowity koszt kredytu 77.436,00 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 63 547,00 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,30% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 720,00 PLN. Koszty obsługi rachunku ROR i karty debetowej w całym okresie kredytowania: 2.850,00 PLN. Koszty ubezpieczenia nieruchomości w całym okresie kredytowania: 10.000,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 317.436,00 PLN

Wyliczenia na dzień 17.05.2021r.

 

Regulamin promocji kredytu mieszkaniowego Mój Dom »»