Zmiana Taryfy opłat dla osób fizycznych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 16/2018r. z dniem 01 maja 2018r. zmianie ulega prowizja z tytułu wpłat i wypłat na rachunki walutowe. Zwiększenie opłat wynika z konieczności zapewnienia kompensaty kosztów ponoszonych na rzecz obsługi obrotu gotówkowego.

Klientowi przysługuje prawo przed wejściem wyżej wymienionych zmian do:

  1. wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,
  2. zgłoszenia sprzeciwu, nie wypowiadając umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowej prowizji.


Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w pkt.2 do dnia 30.04.2018r. oznacza zgodę na przyjęcie proponowanych zmian.

Szczegółowa Taryfa dostępna jest tutaj.