Terminy Zebrań Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Gorlicach zawiadamia Członków Banku o terminach Zebrań Grup Członkowskich:

 

Data Miejsce Godzina Członkowie Grupy Członkowskiej
26 kwietnia
2018r
(czwartek)
ŁUŻNA
Lokal
Urzędu Gminy
10:30 nr 2 zamieszkali na terenie Gminy Łużna

27 kwietnia
2018r
(piątek)

GORLICE
Centrala Banku Spółdzielczego
w Gorlicach
ul. Stróżowska 1
10:00 nr 3 zamieszkali na terenie Gminy Gorlice, Moszczenica, Ropa i Sękowa
oraz innych
gmin (z wyłączeniem Grupy 1 i Grupy 2)
15:30 nr 1 zamieszkali na terenie Miasta Gorlice

 

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie Regulaminu i Porządku obrad Zebrania.
 3. Wybory Prezydium Zebrania:
  - Przewodniczącego i Sekretarza
 4. Wybory Komisji Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdania:
  - Zarządu z działalności Banku za 2017r. oraz z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i wniosków z poprzednich Zebrań Grup Członkowskich,
  - Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2017r.
 6. Zadania i kierunki działania Banku na 2018r.
 7. Zmiany w Statucie Banku.
 8. Wybory Przedstawicieli Członków na ZP Banku.
 9. Dyskusja, wnioski do działalności Banku.
 10. Zamknięcie obrad.

 Apelujemy o uczestnictwo w Zebraniu