Zmiana Taryfy prowizji i opłat bankowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Banku nr 48/2017 z dnia 22 maja 2017r. wprowadzono I zmianę do obowiązującej Taryfy prowizji i opłat bankowych pobieranych w Banku Spółdzielczym w Gorlicach za czynności i usługi bankowe.

Najistotniejsze zmiany, które wchodzą w życie z dniem 01 czerwca 2017r. dotyczą obniżenia opłaty za realizację przelewów natychmiastowych BlueCash.
Pozostałe zmiany związane są z dostosowaniem zapisów Taryfy do oferty Banku oraz obowiązujących regulacji i przepisów prawnych.

Od dnia 01 sierpnia 2017r. podwyższeniu ulega opłata za użytkowanie międzynarodowych  kart płatniczych o 1 zł/miesięcznie
Szczegółowa Taryfa dostępna jest tutaj.

Posiadaczowi rachunku  przysługuje prawo przed wejściem wyżej wymienionych zmian do:

1) wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym;
2) zgłoszenia sprzeciwu, nie wypowiadając umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowej Taryfy.

Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w pkt.2 do dnia 31.07.2017r. oznacza zgodę na przyjęcie proponowanych zmian.

Gorlice, dnia 2017-05-31