Zmiana Taryfy prowizji i opłat bankowych

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Banku nr 52/2018 z dnia 14 maja 2018r. wprowadzono m.in. zmianę Tabeli nr 1 - Rachunki bankowe osób prywatnych w PLN do obowiązującej Taryfy prowizji i opłat bankowych pobieranych w Banku Spółdzielczym w Gorlicach za czynności i usługi bankowe.

Najistotniejsze zmiany, które wchodzą w życie z dniem 01 sierpnia 2018 r. dotyczą m.in.:

  • doprecyzowania zapisów dostosowanych do obowiązujących regulacji i oferty Banku oraz przepisów prawnych
  • podwyższenia miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego (ROR) z 3 zł do 4 zł
  • ustalenia miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego POL-Konto SENIOR w wysokości 1 zł
  • podwyższenia opłaty ze realizację przelewu w formie papierowej za pomocą systemu ELIXIR dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych ROR, POL-Konto SENIOR i z rachunków lokat terminowych z 1 zł do 2 zł
  • podwyższenia opłaty za wydanie listy haseł jednorazowych z 5 zł do 10 zł
  • sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie kartą typu Visa Business Debetowa-2 zł.

Ponadto w obowiązującej Tabeli nr 1 dodano opłaty i prowizje dotyczące Podstawowego Rachunku Płatniczego (PRP).

Szczegółowa Taryfa tutaj »»

 

Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo przed wejściem wyżej wymienionych zmian do:

  1. wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym
  2. zgłoszenia sprzeciwu, nie wypowiadając Umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowej Taryfy

 

Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w pkt.2 do dnia 31 lipca 2017 r. oznacza zgodę na przyjęcie proponowanych zmian.