Zmiana Regulaminu kart płatniczych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Uchwałą nr 52/2017 Zarządu Banku z dnia 22 czerwca 2017r. wprowadzono nowy Regulamin kart debetowych, w którym wprowadzono zmiany dotyczące:

- zapisów związanych z nowymi kartami debetowymi VISA EURO dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych;
- zmian parametrów duplikatu karty – od 18 września 2017r. (duplikaty kart będą wydawane z nową datą ważności);
- rozszerzenia usług świadczonych przez portal kartowy (www.kartosfera.pl).

Pełna treść Regulaminu kart debetowych w wersji obowiązującej od 01.09.2017r. do rachunków z wydanymi kartami płatniczymi dostępna jest w placówkach Banku Spółdzielczego w Gorlicach.

Posiadacz rachunku/Użytkownik karty ma prawo, przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Zgłoszenie sprzeciwu bez dokonania wypowiedzenia Umowy, skutkuje wygaśnięciem Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Nie złożenie przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty oświadczenia o zgłoszeniu sprzeciwu lub wypowiedzenia Umowy oznaczać będzie akceptację zmian wprowadzonych w Regulaminie kart debetowych Banku Spółdzielczego w Gorlicach.

Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą pracownicy Banku pod numerem 18 3535401 w. 47 lub 45.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Gorlicach