Zebranie Przedstawicieli Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Gorlicach zawiadamia członków, że w dniu 08 czerwca 2017r. o godzinie 9:30 w Gorlicach w sali konferencyjnej ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH w Gorlicach ul. Niepodległości 5 odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI, które oceni działalność Banku Spółdzielczego za rok ubiegły i zatwierdzi kierunki działania na rok bieżący.

Czynny udział w dyskusji przedstawicieli i zaproszonych gości oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełniać zadania i zwiększać zakres działalności Banku Spółdzielczego.

Jednocześnie zawiadamiamy, że roczne sprawozdania z działalności Banku za 2016r łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią Biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdania z wykonania uchwał poprzedniego ZP, projekty uchwał, jakie mają być podjęte na ZP, protokół z ostatniego ZP są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Gorlicach ul. Stróżowska 1.